Energetische Morfologische Bloedtest (EMB)

Met de EMB methode wordt er anders gemeten dan met een reguliere bloedwaarde meting. De vraag is dan natuurlijk wat is EMB en wat zijn de verschillen.

In de reguliere zorg worden er metingen gedaan aan de hand van de normaal/gemiddelde waardes, per onderdeel zijn er dan ranges aangegeven waarbinnen een waarde moet vallen om “goed” te zijn, om te voldoen aan de normaalwaarde. Het is vaak het tellen van bepaalde componenten in het bloed. En de waardes die aangehouden worden zijn gemiddelde waardes en er wordt niet naar de individuele persoon gekeken.

 

Echter is het zo dat jouw bloedwaardes misschien best kunnen vallen binnen de ranges, maar je je toch absoluut niet goed voelt, klachten hebt of je ziekt voelt. In de reguliere zorg wordt dan regelmatig aangegeven dat er niets mis is met het bloed dus dat ze de oorzaak niet kunnen vinden.

Neem bijvoorbeeld vitamine B12, op het moment dat die via supplementen genomen wordt, zal dit in het bloed als goed beoordeeld worden maar het lichaam kan het toch heel hard nodig hebben. Dus het lijkt goed, maar door het innemen van suppletie is dit geen realistische waarde.

 

Met een energetische methode kijken we anders, hiermee wordt er getest voor jouw individuele lichaam, wat heeft jouw lichaam op dit moment nodig, waar heeft jouw lichaam behoefte aan. Komt een vitamine B12 tekort doordat je hier echt tekort van binnen krijgt of is het bijvoorbeeld een opnameprobleem. In een energetische test wordt er doormiddel van bio resonantie gekeken naar hoeveel het bij jou afwijkt van wat je in de ideale situatie zou verwachten, deze waardes worden weergegeven van 0 tot 100. Daarbij betekent 0 dat er geen afwijking is, dat dit punt geen aandacht nodig heeft en 100 dat het de hoogste prioriteit is.

 

Het idee achter energetische test is dat alles een trilling heeft, iedere cel, ieder element zoals vitamine en mineralen en dergelijke. Wijkt deze af, dan kunnen we met bio resonantie de verstoring, jouw lichaam heeft hierin niet dezelfde trilling als je in de ideale situatie zou wensen, zo vinden en weten wat in te zetten om dit weer in de juiste resonantie te krijgen.

 

Het kan zijn dat het lichaam alles op alles aan het zetten is om de waardes goed te houden, dus dat een reguliere waarde goed binnen de ranges valt omdat het in je bloed op orde is, maar in de organen wellicht niet voldoende aanwezig is. Maar door het harde werken kan er energetisch gezien wel een flinke verstoring zijn, door het vele harde werken is de B12 dan bijvoorbeeld wel echt te weinig. Door het suppleren van Vitamine B12 kan dit energetisch dan ook weer in balans komen en je jezelf veel beter gaan voelen.

 

Tevens is het zo dat een afwijkende waarde niet meer in het reguliere bloedbeeld te zien is, maar het lichaam energetisch nog wel hard aan het werk is, dus het nog wel noodzakelijk is om het aandacht te geven. Zo kun je dus de verschillen zien tussen energetisch en het fysieke lichaam. Het is dan ook zeker zinvol, mocht je “uitbehandeld” zijn in het reguliere circuit, zeker een EMB test in te zetten om alles weer in balans te krijgen. Een EMB test omvat dan ook een stukje regulier (de hematologie), levend bloedanalyse als een energetische analyse.

 

Door deze uitgebreide testmethode kunnen we dan ook makkelijker links leggen tussen vage klachten, links tussen bijvoorbeeld gebitsproblemen en darmklachten en links tussen de verschillende klachten die je kan hebben.

Kortom, de EMB testmethode is een complete methode om het lichaam holistisch, ofwel van alle kanten, met alle invalshoeken in balans te brengen en te helen.

 

Disclaimer EMB test:

De waarden die weergegeven worden kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl dit EMB consult een deficiëntie aangeeft. EMBTest BV doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van dit EMB consult vallen onder complementaire zorg. De adviezen die worden geven hebben een energetische en/of holistische insteek. De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is grotendeels niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt zeker ook niet het reguliere bloedonderzoek. De suppletie-adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd.

Energetische Morfologische Bloedtest (EMB)